top of page
Search
  • novusafederacija

Atminoties 2022. gada notikumus

Sabarbībā ar Latviešu Kultūras centru ir veidojušies daudzi jauki pasākumi un notikumi, kuri apskatāmi arī šajā LKC veidotajā apskatā:

Noskaties video šeit:1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page