top of page
Search
  • novusafederacija

Sauthemptonā ir nodibināts novusa klubs - Sauthemptonas Novusa klubs ICEBERG

Pirmo reizi no

vusa vēsturē Anglijas pilsētā Sauthemptonā ir nodibināts novusa klubs - Sauthemptonas Novusa klubs ICEBERG. Klubs ir pievienojies Lielbritānijas Novusa federācijai, kur Sauthemptonu jau gaidīja Londona un Birmingema.

Apliecinājumu par Sauthemptonas Novusa kluba ICEBERG uzņemšanu Lielbritānijas Novusa federācijā pasniedza federācijas prezidente Judīte Ūbele un vice-prezidents Alex Kalinin.

Par godu šiem diviem notikumiem Sauthemptonas Novusa klubs ICEBERG Normunda Stepiņa vadībā 11.janvārī sarīkoja pasākumu, uz kuru ieradās draugi, atbalstītāji un līdzjutēji no daudzām Lielbritānijas pilsētām. Viesu vidū uz mirkli pat bija ieradusies Latvijas Televīzijas korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve.

Pasākuma gaitā tika izspēlēts neliels turnīrs, kurā uzvarēja Jevgēnijs Novikovs (Novuss Pool Game Londonas klubs). Pārējie rezultāti redzami zemāk.

Birmingemas Novusa klubs novēl savam jaunākajam brālim Sauthemptonas Novusa klubam ICEBERG plaukt, attīstīties un augt!

Priekšā mums visiem stāv kopīgie mērķi Lielbritānijā izplatīt novusa sportu, rādīt novusa spēli un priecēt patiesos novusa un sporta līdzjutējus.

23 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page