top of page
Search
  • novusafederacija

Lielbritānijas Novusa Klubu apvienības un Lielbritānijas Novusa federācijas tikšanās


Šī gada rudens novusa dzīvē Lielbritānijā ir izvērties par ļoti aktīvu laiku. Paralēli novusu klubu individualajiem notikumiem un turnīriem, 6. novembrī norisinājās pārstāvju tikšanās, kuras iniciators bija Lielbritānijas Novusa federācijas vice-prezidents Uldis Balodis.

Tikšanās laikā novusu klubu pārstāvji vienojās, ka ar kopīgiem spēkiem virzīsies un visu Lielbitānijas novusu entuziastu lielo mērķi - novusa sporta atzīšanu Lielbritānijā, kā arī atbalstīs viens otra iniciatīvas ar mērķi popularizēt novusu Lielbritānijā un pasaulē.

Tikšanās dalībnieki uzsvēra, ka nākotnē būtu svarīgi izveidot vienotu novusa notikumu kalendāru, kur interesenti varētu iegūt informāciju gan par individuāliem klubu, gan kopējiem pasākumiem Lielbritānijā. Stabilizējoties situācijai visā valstī pēc pandēmijas, arī turpmākie turnīri un sacensības ir vieglāk plānojamas, tāpēc klubu pārstāvji rosināja domāt un gatavoties Lielbritānijas novusa čempionātam un FINSO posmam, kas norisinātos nākamā gada rudenī.

Visi pārstāvji bija vienisprātis, ka šādas tikšanās un domu apmaiņas ir ļoti vērtīgas un radošas, tāpēc tas rīkojamas vairākas reizes gadā un nākamā tikšanās jau paredzēta nākamā gada sākumā.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page