top of page
Search
  • novusafederacija

Lielbritānijas Novusa federācijas sanāk uz kopsapulci

2.aprīlī lai atskatītos uz aizvadīto "pavisam kluso" gadu un plānotu nākamo "cerībām pilno" gadu.

Priekšā dažādi notikumi gan darbā ar Lielbritānijas jauniešiem, gan ar FINSO (Federation International of Novuss-Sport Organizations).

Ceram jau pavisam drīz izsludināt izspēļu kalendāru un organizēt citus kopīgus pasākumus novusa mīļotājiem Lielbritānijā.


5 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page