top of page
Search
  • novusafederacija

Liebritānijas Novusa Federācija kopsapulcē ievēl jaunu vadību un plāno nākotni

Updated: Jan 29, 2021

Liebritānijas Novusa Federācija 2020.gada 18.jūnijā sanāca uz savu ikgadējo kopsapulci. Šoreiz Liebritānijas Novusa Federācija sanāca uz kopsapulci online Zoom vidē Covid pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ. Federācijā paralēli Birmingemas Novusa klubam, Novuss Pool Games Londonas klubam un Sauthemptonas Novusa klubam "Iceberg", ir iestājies ceturtais klubs - Galda spēļu klubs “Čiekurs”.

Liebritānijas Novusa Federācija dibināta 2019.gada 27.aprīlī un savā pastāvēšanas laikā apvieno vairākus Lielbritānijas novusa klubus, plāno nākotnes novusa attīstību Lielbritānijā un pasaulē, piedalās nozīmīgu novusa notikumu kā meistarklases un sacensības atbalstīšanā un organizēšanā. Neapšaubāmi nozīmīgākais gada laikā izdarītais ir Lielbritānijas Novusa čempionāts “Lāčplēsis 2019”.

Līdzšinējā Liebritānijas Novusa Federācijas vadība, prezidente Judīte Ūbele, viceprezidents Aleksejs Kaļiņins un ģenerālsekretārs Linards Lībietis noliekot amata pilnvaras, noteikti var būt gandarīti par ikvienu izdarīto labo darbu. Par katru no tiem kolēģi kopsapulcē izteica pateicību.

2020.gada 18.jūnija kopsapulcē tika pārrunātas aktualitātes un apstiprināts plāns tuvākajiem 6 mēnešiem, nolikti mērķi un saplānoti darbi, kā arī notika jaunās vadības vēlēšanas. Par Lielbritānijas Novusa Federācijas jauno prezidentu ievēlets Aleksejs Kaļiņins (Novuss Pool Games Londonas klubs), par vice-prezidentiem Uldi Balodis (Galda spēļu klubs “Čiekurs”) un Normunds Stepiņš (Sauthemptonas Novusa klubs "Iceberg"), par ģenerālsekretāri Dace Čaklā (Birmingemas Novusa klubs).

“Mūsu kopīgais lielais mērķis ir popularizēt novusu, organizēt novusa pasākumus, atbalstīt novusa sporta iniciatīvasun veicināt jaunu novusa klubu pašorganizēšanos Lielbritānijā.Lielbritānijas Novusa Federācija, kā līdz šim, ir atvērta tipa organizācija, kurā var iestāties un līdzvertīgi darboties jebkurš Lielbritānijā dibināts un pastāvošs klubs vai biedrība, kas attīsta un popularizē novusa sportu.Pievienojies un strādājam kopā!”, saka jaunais federācijas vadītājs Aleksejs Kaļiņins.


7 views0 comments

Comments


bottom of page