top of page
Search
  • novusafederacija

Latvijas Vēstniecībā Londonā tagad arī spēlē novusu

Updated: Feb 11

Pateicoties Novusa entuziastu sadarbībai Latvijas Vēstniecībā Lielbritānijā ir Novusa galds.

Vairāk: https://youtu.be/EayEfMypZoA
0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page