top of page
Search
  • novusafederacija

Latvijas Republikas vēstnieces Lielbritānijā Baibas Bražes aicinājums uz "Lāčplēsis 2019"

Updated: Oct 2, 2019

Paldies Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un Latvijas Republikas Vēsniecībai Lielbritānijā par atbalstu organizējot čempionātu.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page